sana ตอน สีชมพูน่ารักไหม

posted on 08 May 2008 09:05 by sana217 in Story

ไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงกับสีชมพู

 

不知道大家對於粉紅色是怎麼想的呢?

 

 

 

 

 

 

不知道大家對於粉紅色有什麼樣的想法呢?

有沒有經歷過跟SANA類似的心境改變 XD

ไม่รู้ทุกคนคิดยังไงกับสีชมพู

เคยมีประสบการณ์ "เปลี่ยนใจ" อย่างซานาหรือเปล่าค